SVADBY
Na požiadanie vieme zabezpečiť svadby pre cca 130 osôb. Poskytujeme sálu, stravovanie, nápoje, obsluhu, výzdobu, dj, kapelu. Všetky informácie  si s Vamiochotne prejde náš manažér. Stretnutie je potrebné si vopred dohodnúť na telefónnom čísle : 0903 418 344
OSLAVY
Na požiadanie vieme zabezpečiť rodinné oslavy, stužkové, promócie, kary pre max. cca 130 osôb. Poskytujeme sálu, stravovanie, nápoje, obsluhu, výzdobu, dj, kapelu. Všetky informácie si s Vami ochotne prejde náš manažér.
Stretnutie je potrebné si vopred dohodnúť na telefónnom čísle: 0903 418 344